SMAN 1 PURWAREJA KLAMPOK

Aku Cah Kerjo

Wayah esuk
Nalika srengengene seger madangi latar
Akeh wong wadon ayu
Pada tumindak dhewek-dhewek

Wong wadon
Kang pada nggolet pekoleh
Nang pawiyatan dhewek-dhewek
Mlakune pada gipyak
Kringete pada gomrobyos
Among kanggo golet rejeki

Facebook

Follow us

Selamat datang di website resmi SMAN 1 Purwareja Klampok, jangan lupa subrcribe, like dan share