Aku Cah Kerjo

Wayah esuk Nalika srengengene seger madangi latar Akeh wong wadon ayu Pada tumindak dhewek-dhewek Wong wadon Kang pada nggolet pekoleh Nang pawiyatan dhewek-dhewek Mlakune pada gipyak Kringete pada gomrobyos Among kanggo golet rejeki